Neurodent - Katarzyna Kobus-Kotlęga, stomatologia, gabinety lekarskie
chirurgia stomatologiczna
neurologia
neuropsychologia

telefon
Stomatolog - Zielona Góra, Katarzyna Kobus-Kotlęga

mgr Katarzyna Kot – Bryćko


WYKSZTAŁCENIE

Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej
2005 - 2010: jednolite studia magisterskie - psychologia, specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych)

Studia podyplomowe:

2014 - 2018
Specjalizacja w dziedzinie Psychologii Klinicznej, studia podyplomowe, Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

2014 - 2015
Psychologia Kliniczna, Gdański Uniwersytet Medyczny

2012 – 2013
Kurs Teoretyczny specjalizacji z psychologii klinicznej, blok szczegółowy neuropsychologia, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2010 – 2011
"Studium umiejętności pracy z grupą z elementami rozwoju osobistego"

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 2010r.
Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli, Dział Rehabilitacji, Dział Neurologiczny; Stanowisko: Psycholog Zakres obowiązków: diagnoza i terapia neuropsychologiczna pacjentów z nabytym uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego metodą indywidualną i grupową.

SZKOLENIA I KONFERENCJE

05.2017
Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Kompleksowe Leczenie Choroby Zwyrodnieniowej Stawów. Wystąpienie: Psychologiczne aspekty choroby zwyrodnieniowej stawów.

09.2015
XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Zielona Góra. Wystąpienie: Terapia ruchem w łagodnych zaburzeniach poznawczych.

09.2013
Konferencja "Chirurgiczne leczenie choroby Parkinsona", Zielona Góra. Wystąpienie: "Ocena neuropsychologiczna w chorobie Parkinsona".

05.2012
XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej.Wystąpienie: Metody wspomagania kompensacji deficytów poznawczych uosób po udarze mózgu w warunkach szpitalnych.

03.2012
Narzędzia diagnostyczne w praktyce klinicznej, czyli psychologia w medycynie. Akademia Neuropsychologii. 96 godzin zajęć wykładowo - warsztatowych.

06.2011
Szkolenie "Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń praksji".

03.2011
Warsztaty naukowe "Choroby otępienne"

08.2010
"TA 101 verification form" – zaliczenie Testu 101 ze znajomości Analizy Transakcyjnej, 14 godzin szkolenia w zakresie AT

07.2010
"Podstawowy Kurs Analizy Transakcyjnej, I, II i III stopnia". Kurs w wymiarze 120 godzin zajęć warsztatowych, treningowych i wykładowych, organizowany przez Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION; Szkolenie rekomendowane przez PTAT

PUBLIKACJE

1. Kot-Bryćko, K. Pietraszkiewicz, F. Psychologiczne aspekty choroby zwyrodnieniowej stawów. Kompleksowe leczenie Choroby Zwyrodnieniowej Stawów. Red. W. Tomaszewski. Agencja Wydawnicza Medsportpress. 2017.
2. Kot-Bryćko, K. Pietraszkiewicz, F. Ocena Sprawności. Osteoporoza. Red. W. Pluskiewicz. Medical Tribune Polska. 2015.
3. Kot – Bryćko, K., Kot, M., Pudlo, R.Zaburzenia czynności poznawczych w wodogłowiu normotensyjnym. Opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2/2015.
4. Kot – Bryćko, K., Kot, M., Pudlo, R. Wodogłowie normotensyjne – zapomniane, ale groźne. Psychiatria po dyplomie 11(06). Medical Tribune Polska. 2014.
5. Kot-Bryćko, K. Pietraszkiewicz, F. Psychologia w medycynie. Część 1 – deficyty poznawcze u osób po udarze mózgu. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012. 18 (4), 340-343.
6. Kot-Bryćko, K. Pietraszkiewicz, F. Psychologia w medycynie. Część 2 – rehabilitacja neuropsychologiczna po udarze mózgu. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu2012. 18,(4), 344-347.
logo
CHIRURG STOMATOLOG
NEUROLOG
NEUROPSYCHOLOG
ZIELONA GÓRA

© 2023 Neurodent, Zielona Góra | Cookies

facebook